Měřicí přístroje pro pH

Úvodní stránka  |  Elektronický obchod  |  Kontakt a mapa
Inovovali jsme e-shop
s dmychadly a
náhradními díly SECOH.

MĚŘICÍ PŘÍSTROJE – pH přístroje

GRYF 208 L

208 L
Popis

Jednoduchý a přesný analogový měřicí přístroj s číslicovým zobrazením naměřeného údaje
(3,1/2 místný LCD). Přístroj má ruční teplotní kompenzaci, napájen je 9V bateriií, informace LO BAT na displeji upozorňuje na nutnost její výměny, je vybaven funkcí automatického vypnutí. Přístroj je možno vybavit napěťovým výstupem.

Díky BNC konektoru a velké vstupní impedanci (1012 Ω) je možno připojit jakoukoli standardní kombinovanou pH elektrodu. Vhodný je pro běžná měření pH vodných roztoků v potravinářském, mlékárenském, vodohospodářském a chemickém průmyslu, úpravnách vody, zdravotnictví a hygieně, zemědělství, laboratořích, provozech a všude tam, kde je třeba pohotově a přitom přesně měřit pH. K přístroji je možno dodat pouzdro pro přenos v terénu.

Měření

Do přístroje vložíme baterii 9 V (u přístrojů z výroby je již zabudována) a připojíme naaktivovanou pH elektrodu. Knoflík teplotní korekce nastavíme na teplotu měřeného média. Zapnutí provedeme stlačením klávesnice v místě označeném ON/OFF. Připojenou pH elektrodu ponoříme do měřeného roztoku a po ustálení odečteme z displeje hodnotu naměřeného pH. Po ukončení měření opláchneme elektrodu destilovanou vodou a dále ji uchováváme namočenou podle doporučení výrobce. Přístroj je nutno uchovávat a skladovat v suchém neagresivním prostředí.

Kalibrace

Kontrolu nastavení pH provádíme pomocí pufrů různé hodnoty pH (např. pufr pH 7,00 a 4,00). Nejdříve ponoříme pH elektrodu do pufru pH 7, vytemperovaného na teplotu 25 °C. Knoflík teplotní kompenzace nastavíme rovněž na teplotu 25 °C. Malým šroubováčkem otáčíme trimrem označeným N (nula) a na displeji nastavíme údaj 7,00.

Po nastavení a ustálení údaje elektrodu opláchneme destilovanou vodou a ponoříme do pufru pH 4 (9), rovněž vytemperovaného na 25 °C. Po ustálení provedeme nastavení správného údaje na displeji trimrem označeným S (strmost). Tím je celé nastavení provedeno.

Při použití jiných hodnot pufrů nastavujeme pufr bližší pH 7,00 trimrem označeným N. Při připojení nové elektrody, nebo při větším rozdílu, doporučujeme nastavení ještě jednou zopakovat. Stárnutím elektrody se mění parametr S, a proto je třeba pomocí pufrů průběžně kontrolovat správnost nastavení.

Technická specifikace
Rozsah měření pH 0–14
Přesnost měření pH pH ±0,01 ±1 dig.
Teplotní kompenzace 0–60 °C
Rozsah nastavení "N" (při pH 7,00) pH ± 1,8
Rozsah nastavení "S" (při pH 4,00) pH ± 0,8
Vstupní impedance 1012 Ω
Displej LCD 3 1/2–digit, výška 13 mm
Napájení 9V baterie, typ 6F22
Funkčnost baterie 280 h

GRYF 209 L

209 L
Popis

Jednoduchý a přesný analogový měřicí přístroj s číslicovým zobrazením naměřeného údaje (3,1/2 místný LCD). Přístroj má ruční teplotní kompenzaci, napájen je 9V bateriií; informace LO BAT na displeji upozorňuje na nutnost její výměny, je vybaven funkcí automatického vypnutí. Přístroj je možno vybavit napěťovým výstupem.

Díky BNC konektoru a velké vstupní impedanci (1012 ohm) je možno připojit jakoukoli standardní kombinovanou pH elektrodu. Vhodný je pro běžná měření pH a teploty vodných roztoků v potravinářském, mlékárenském, vodohospodářském a chemickém průmyslu, úpravnách vody, zdravotnictví a hygieně, zemědělství, laboratořích, provozech a všude tam, kde je třeba pohotově a přitom přesně měřit pH.

K přístroji je možno dodat pouzdro pro přenos v terénu.

Měření

Do přístroje vložíme baterii 9 V (u přístrojů z výroby je již zabudována) a připojíme aktivovanou pH elektrodu. Knoflík teplotní korekce nastavíme na teplotu měřeného média. Zapnutí provedeme stlačením klávesnice v místě označeném ON/OFF. Připojenou pH elektrodu ponoříme do měřeného roztoku a po ustálení odečteme z displeje hodnotu naměřeného pH. Po ukončení měření opláchneme elektrodu destilovanou vodou a dále ji uchováváme namočenou podle doporučení výrobce. Volbu měření mezi pH a teplotou provádíme stlačením klávesnice v místě označeném pH/OC. Měření teploty provádíme obdobně. Přístroj přepneme do režimu měření teploty a připojené čidlo ponoříme do měřeného média. Po ustálení údaje odečteme z displeje naměřenou hodnotu. Přístroj je nutno uchovávat a skladovat v suchém neagresivním prostředí.

Kalibrace

Kontrolu nastavení pH provádíme pomocí pufrů různé hodnoty pH (např. pufr pH 7,00 a 4,00). Nejdříve ponoříme pH elektrodu do pufru pH 7, vytemperovaného na teplotu 25 °C. Knoflík teplotní kompenzace nastavíme rovněž na teplotu 25 °C. Malým šroubováčkem otáčíme trimrem označeným N (nula) a na displeji nastavíme údaj 7,00.

Po nastavení a ustálení údaje elektrodu opláchneme destilovanou vodou a ponoříme do pufru pH 4 (9), rovněž vytemperovaného na 25 °C. Po ustálení provedeme nastavení správného údaje na displeji trimrem označeným S (strmost). Tím je celé nastavení provedeno.

Při použití jiných hodnot pufrů nastavujeme pufr bližší pH 7,00 trimrem označeným N. Při připojení nové elektrody, nebo při větším rozdílu doporučujeme nastavení ještě jednou zopakovat. Stárnutím elektrody se mění parametr S, a proto je třeba pomocí pufrů průběžně kontrolovat správnost nastavení.

Technická specifikace
Rozsah měření pH pH 0–14
Přesnost měření pH pH ±0,01 ±1 dig.
Teplotní kompenzace 0–60 °C
Rozsah nastavení "N" (při pH 7,00) pH ± 1,8
Rozsah nastavení "S" (při pH 4,00) pH ± 0,8
Vstupní impedance 1012 Ω
Rozsah měření teploty −50 °C až +150 °C
Přesnost měčení teploty ±0,3 °C ± 1 dig.
Displej LCD 3 1/2–digit, výška 13 mm
Napájení 9V baterie, typ 6F22
Funkčnost baterie 280 h

GRYF 259

259
Popis

GRYF 259 jsou precizní přenosné bateriové přístroje řízené mikroprocesorem, vhodné pro práci jak v laboratoři, tak i v terénu, nabízející vyšší komfort pro obsluhu. Ovládají se pomocí čtyř tlačítek na čelním panelu označenými, obdobně jako u PC šipkami, ENTER a ESC. Naměřená hodnota, včetně hlášení a menu je zobrazena 5místným LCD.

GRYF 259 je vybaven možností měřit REDOX potenciál, nebo pomocí ISE měřit aktivitu iontů. Dále je vybaven napěťovým výstupem s možností přenosu naměřených hodnot na zapisovač nebo PC.

Měření

Při měření pH je průběžně snímána teplota pomocí teplotního čipu v pH elektrodě nebo pomocí samostatného teplotního čidla. Naměřený teplotní údaj je využíván pro přímé měření a zobrazení teploty měřeného média. V rozsahu 0–100 °C je použit pro teplotní kompenzaci pH. Mimo tento rozsah teplot se celé měření pokládá za nesmyslné a na displeji se zobrazí hlášení ERR. Při odpojeném teplotním čidle přístroj automaticky předpokládá teplotu měření 20 °C. K přístrojům je možno připojit jakoukoliv kombinovanou pH elektrodu, popř. pomocí BNC rozbočovače samostatnou referentní a skleněnou elektrodu. Přístroje jsou vybaveny funkcí dvoubodové autokalibrace pH s možností nastavení různých hodnot pufrů. Při kalibraci je snímána teplota pufrů, a je prováděna teplotní korekce pH elektrody. Tutu funkci je možno vypnout v menu, popř. odpojit teplotní čidlo. Pak se předpokládá kalibrační teplota 20 °C. Hodnoty používaných pufrů lze nastavit v položce hlavního menu před vlastní kalibrací a tyto hodnoty zůstávají uloženy v paměti přístroje. Po ukončení kalibrace se přístroj přepne automaticky do režimu měření pH. Pomocí menu je možno nastavit automatické vypnutí. Přístroje jsou napájeny 9V baterií, pokles napětí je indikován hlášením LO BAT na displeji přístroje.

Technická specifikace
Rozsah měření pH; rozlišení pH 0–14; pH 0,01
Přesnost měření pH pH ±0,01 ± 1 dig
Vstupní odpor 1012 Ω
Teplotní kompenzace automatická 0–100 °C
Rozsah měření teploty; rozlišení −50 °C až 200 °C; 0,1 °C
Přesnost měření teploty ±0,2 °C ± 1 dig.
Čidlo teploty Ni 1000, 6180 ppm
Rozsah měření mV; rozlišení ±1500 mV; 1 mV
Přesnost měření mV ±1mV ± 1 dig
Napěťový výstup 1 dig. = 1 mV
Napájení 9V baterie, typ 6F22
Funkčnost baterie 280 h

XB 2

XB 2
Popis

Pomocí této měřicí hlavice je možno měřit několik veličin s různými typy senzorů. Senzory se připojují k měřicí hlavici pomocí konektoru, který je skryt uvnitř hlavice. Po připojení senzoru měřicí systém rozezná druh měřené veličiny aniž by uživatel musel něco nastavovat a systém je připraven k měření případně ke kalibraci.

K dispozici jsou tyto druhy senzorů:

  • pH včetně teploty
  • ORP – redukčně–oxidační potenciál (redox)
  • ISE – iontově selektivní elektrody
Technická specifikace
Napájení sondy kabelem přes Interface XBC
Krytí IP40, v ponorném provedení IP 68
Rozsah měření teploty −20 °C až +120 °C
Přesnost měření teploty ±0,2 °C; ± 1 dig.
Rozsah měření pH; mV pH −1,000–15,000; −1200,0–1200,0 mV
Přesnost měření pH; mV ±0,004 ± 0,01 %; ±1dig.
Teplotní kompenzace automatická, ruční −10 °C až +110 °C

Pro měření ISE je výběr z těchto přednastavených látek:

Veličina Převod 1 mol/l = x g/l mocenství (náboj)
NO3- 62 -1
K+ 39 1
S2- 32,1 -2
Ag+ 108 1
Na+ 23 1
SCN- 58 -1
Ba2+ 137 2
Li+ 6,9 1
ClO4- 99,5 -1
CO2 44 *
Cl- 35,5 -1
Cu2+ 63,5 2
CN- 26 -1
F- 19 -1
BF4- 87 -1
I- 127 -1
Pb2+ 207 2
NH4+ 18 1
NH3 17 *
Br- 80 -1
Cd2+ 112 2
Ca2+ 40,8 2

* – nejedná se o typické ISE (neměří ionty), ale o plynové elektrody

Dmychadla, úprava vody

Od 1. 1. 2015 máme novou adresu

Miroslav Nymburský
Bříza 44
503 12 Všestary - Bříza
Czech Republic
Mob.: +420 603 479 397
info@nymburskyhk.cz


Vytisknout stránku

Miroslav Nymburský, 2007. Všechna práva vyhrazena.