Měřicí přístroje vodivosti

Úvodní stránka  |  Elektronický obchod  |  Kontakt a mapa
Inovovali jsme e-shop
s dmychadly a
náhradními díly SECOH.

MĚŘICÍ PŘÍSTROJE – vodivost

GRYF 106 L

106 L
Popis

GRYF 106 L je měřicí přístroj jednoduché obsluhy, s číslicovým zobrazením naměřeného údaje, s manuální teplotní kompenzací, určený pro měření vodivosti roztoků. Má dva automaticky přepínatelné rozsahy. Podle rozsahu měření jsou přístroje rozděleny na tři typy: I., II. a III.

Technická specifikace
Teplotní kompenzace pH man. 0–60 °C
Rozsah měř. vodivosti
(dva aut. přepínané rozsahy)
106 L I. 0,0–1999 µS
106 L II. 0,00–199,9 µS
106 L III. 0,000–19,99 mS
Přesnost měření vodivosti 2 % ± 1 dig.
Konstanta tepl. korekce 2 %/K
Rozsah měření teploty; rozlišení −50 až +150 °C; 0,1 °C
Přesnost měření teploty ± 0,3 °C ± 1 dig.
Displej LCD 3 1/2–digit
Napájení 9V baterie, typ 6F22
Funkčnost baterie 150 h

GRYF 107 L

107 L
Popis

Přístroj GRYF 107 L je vybaven vstupem pro měření pH s manuální tepl. kompenzací, s možností připojit jakoukoliv standardni pH elektrodu ukončenou BNC konektorem. Měření vodivosti je stejné jako u přístroje GRYF 106 L .

Technická specifikace
Rozsah měření pH; rozlišení pH 0–14; pH 0,01
Přesnost měření pH pH ±0.01 ±1 dig
Vstupní odpor 1012 Ω
Teplotní kompenzace man. 0–60 °C
Rozsah měř. vodivosti
(dva aut. přepínané rozsahy)
107 L I. 0,0–1999 µS
107 L II. 0,00–199,9 µS
107 L III. 0,000–19,99 mS
Přesnost měření vodivosti 2 % ± 1 dig.
Konstanta tepl. korekce 2 %/K
Napěťový výstup (provedení LP) 1 dig. = 1 mV
Displej LCD 3 1/2–digit
Napájení 9V baterie, typ 6F22
Funkčnost baterie 150 h

GRYF 156

156
Popis

GRYF 156 jsou precizní přenosné bateriové přístroje řízené mikroprocesorem, vhodné pro práci jak v laboratoři, tak i v terénu, nabízející vyšší komfort pro obsluhu. Ovládají se pomocí čtyř tlačítek na čelním panelu označených obdobně jako u PC šipkami, ENTER a ESC. Naměřená hodnota, včetně hlášení a menu je zobrazena 5místným LCD.

Při měření vodivosti a pH je průběžně snímána teplota pomocí teplotního čipu v sondě nebo samostatným teplotním čidlem. Naměřený teplotní údaj je využíván pro přímé měření a zobrazení teploty měřeného média. V rozsahu 0–100 °C je použit pro teplotní kompenzaci vodivosti nebo pH. Mimo tento rozsah teplot se celé měření pokládá za nesmyslné a na displeji se zobrazí hlášení ERR. Při odpojeném teplotním čidle přístroj automaticky předpokládá teplotu měření 20 °C.

Technická specifikace
Teplotní kompenzace man. 0–100 °C
Rozsah měření teploty, rozlišení −50 až +200 °C; 0,1 °C
Přesnost měření teploty ±0,2 °C ± 1 dig.
Čidlo teploty Ni 1000, 6180 ppm
Rozsah měř. vodivosti
(pět aut./man. přepínaných rozsahů)
0,00–200,0 mS
Přesnost měření vodivosti 0,5 % ± 1 dig.
Konstanta tepl. korekce 0,0–3,0
Napěťový (dig.) výstup 1 dig. = 1 mV
Napájení 9V baterie, typ 6F22
Funkčnost baterie 200 h

GRYF 158

158
Popis

GRYF 158 jsou precizní přenosné bateriové přístroje řízené mikroprocesorem, vhodné pro práci jak v laboratoři, tak i v terénu, nabízející vyšší komfort pro obsluhu. Ovládají se pomocí čtyř tlačítek na čelním panelu označených obdobně jako u PC šipkami, ENTER a ESC. Naměřená hodnota, včetně hlášení a menu je zobrazena 5místným LCD.

Měření

Při měření vodivosti a pH je průběžně snímána teplota pomocí teplotního čipu v sondě nebo samostatným teplotním čidlem. Naměřený teplotní údaj je využíván pro přímé měření a zobrazení teploty měřeného média. V rozsahu 0–100 °C je použit pro teplotní kompenzaci vodivosti nebo pH. Mimo tento rozsah teplot se celé měření pokládá za nesmyslné a na displeji se zobrazí hlášení ERR. Při odpojeném teplotním čidle přístroj automaticky předpokládá teplotu měření 20 °C. K přístroji GRYF 158 je možno připojit jakoukoliv kombinovanou pH elektrodu. Je vybavený funkcí dvoubodové autokalibrace pH s možností nastavení různých hodnot pufrů. Při kalibraci je snímána teplota pufrů a je prováděna teplotní korekce pH elektrody. Tutu funkci je možno vypnout v menu, popř. odpojit teplotní čidlo. Pak se předpokládá kalibrační teplota 20 °C.

Hodnoty používaných pufrů lze nastavit v položce hlavního menu před vlastní kalibrací a tyto hodnoty zůstávají uloženy v paměti přístroje. Vodivost je měřena s velkou přesností díky čtyřelektrodovému vodivostnímu čidlu s integrovaným teplotním čipem. Přístroj má pět vodivostních rozsahů s možností manuálního nebo automatického přepínání. Má nastavitelnou konstantu teplotní závislosti, stupňovitě po 0,5 %/K. Pomocí menu je možno nastavit automatické vypnutí. Přístroje jsou napájeny 9V baterií, pokles napětí je indikován hlášením LO BAT na displeji přístroje.

Technická specifikace
Rozsah měření pH; rozlišení pH 0–14; pH 0,01
Přesnost měření pH pH ±0.01 ±1 dig.
Vstupní odpor 1012 Ω
Teplotní kompenzace man. 0–100 °C
Rozsah měření teploty, rozlišení −50 °C až 200 °C; 0,1 °C
Přesnost měření teploty ±0,2 °C ± 1 dig.
Čidlo teploty Ni 1000, 6180 ppm
Rozsah měření mV; rozlišení ±1500mV, 1mV
Přesnost měření mV ±1mV ± 1 dig.
Napěťový výstup 1 dig. = 1 mV
Napájení 9V baterie, typ 6F22
Funkčnost baterie 280 h
Rozsah měření vodivosti 0,00–200,0 mS
Přesnost měření vodivosti 0,5 % ± 1 dig.
Konstanta teplotní korekce 0,0–3,0
Napájení 9V baterie, typ 6F22
Doba provozu 280 h

XB 1

XB 1
Popis

Měření vodivosti (konduktivity) je realizováno 4 nebo 2elektrodovým systémem. Na horních třech rozsazích se používá 4elektrodová metoda, což zaručuje vysokou přesnost měření ve vysokých vodivostech, na zbývajících dvou nižších rozsazích (200,0 S/cm a 20,00 S/cm). Přístroj pro dosažení nejlepších výsledků používá 2elektrodovou metodu. Vše je však realizováno pouze pomocí jednoho senzoru.

Technická specifikace
Napájení sondy kabelem přes Interface XBC
Krytí IP40, v ponorném provedení IP 68
Rozsah měření vodivosti * 0,00–20,00 (30,00); 0,0–200,0 (300,0); 0–2000 (3000) S/cm; 0,00–20,00 (30,00); 0,0–200,0 (500,0) mS/cm
Přesnost měření vodivosti 0,5 %, ± 1dig.
Teplotní kompenzace** automatická −5 °C až 110 °C
Konstanta teplotní korekce plynule nastavitelná 0–3 %/K, podle normy EN 27 888
Vztažná teplota 20 °C/25 °C
Měření rezistence 5,0 Ω–2000 kΩ, v 5 rozsazích
Rozsah měření koncentrace 0–200 g/l (do 500 mS/cm), ve 3 rozsazích
Konstanta přepočtu vodivosti na koncentraci plynule nastavitelná 0,20–2,00
Pevná funkce pro NaCl, KCl, NaOH 0–200 g/l, 0–20 % (do 500 mS/cm) ve 3 rozsazích
Rozsah měření teploty −20,0 °C až 120,0 °C
Přesnost měření teploty ±0,2 °C ± 1dig.

* rozsahy měření závisí na zvoleném rozsahu teplotní kompenzace (viz "Teplotní kompenzace")

** současně používaný vodivostní senzor má maximální teplotu použití 60°C

Dmychadla, úprava vody

Od 1. 1. 2015 máme novou adresu

Miroslav Nymburský
Bříza 44
503 12 Všestary - Bříza
Czech Republic
Mob.: +420 603 479 397
info@nymburskyhk.cz


Vytisknout stránku

Miroslav Nymburský, 2007. Všechna práva vyhrazena.