Reverzní osmóza OSMOTROL

Úvodní stránka  |  Elektronický obchod  |  Kontakt a mapa
Inovovali jsme e-shop
s dmychadly a
náhradními díly SECOH.

Úprava vody – reverzní osmóza

Funkce reverzní osmózy

Reverzní Osmóza jak napovídá název funguje opačným způsobem. Tento jev lze pozorovat, když na roztok s větší koncentrací příměsí působí tlak větší než tlak osmotický. V tomto případě začínají molekuly vody pronikat přes polopropustnou membránu v obráceném směru, z koncentrovanějšího roztoku do méně koncentrovaného. Ze znečištěné vody, na níž působí tlak, propouští polopropustná membrána jen skoro čisté molekuly H2O.

Proces „reverzní osmózy” se liší od přímé „filtrace” tím, že při tomto procesu je znečištěná voda v malých dávkách odváděna do kanalizace. Tak se příměsi rozpuštěné ve vodě neusazují na povrchu membrány a neucpávají se. Během procesu reverzní osmózy, voda a v ní rozpuštěné látky, jsou oddělovány na molekulární úrovni, přitom se na jedné straně membrány akumuluje prakticky dokonale čistá voda a na druhé straně zůstávají všechny nečistoty. Reverzní Osmóza tak zaručuje mnohem vyšší míru čištění vody než většina tradičních metod filtrace založených na filtraci mechanických částic a adsorpci řady látek pomocí aktivovaného uhlí.

Způsob práce membrány

Molekuly vody, které se protlačují přes póry membrány, jsou vystaveny odporu ze strany membrány – osmotickému tlaku. Proto je potřeba pro vznik reverzní osmózy vyvinout vnější tlak převyšující tlak osmotický. Zpravidla pro tento účel plně postačuje tlak 0,3–0,8 MPa. Pro systémy se sníženým tlakem níže než 0,3 MPa se doporučuje instalace přídavného čerpadla.

Rozdělovaný proud vody se za působení tlaku, převyšujícího osmotický tlak, odvádí do nádoby s membránou, z níž vycházejí dva proudy: filtrát očištěný od rozpuštěných látek (skoro destilovaná voda) a koncentrát se, ve srovnání s původní tekutinou, zvýšeným obsahem rozpuštěných látek.

Tak reverzní osmóza zajišťuje mnohem vyšší míru čistoty než většina tradičních metod filtrace založených na filtraci mechanických částic a adsorpci látek pomocí aktivovaného uhlí.

Nejčastější využití

 • úpravny odpadních a užitkových vod
 • zařízení pro farmaceutický průmysl
 • úpravny studničních, kotelních a chladících vod
 • úpravny brakické a mořské vody
 • gastronomie
 • pivovarnictví
 • elektronický a polovodičový průmysl

REVERZNÍ OSMÓZA OSMOTROL 5FOI – model STANDARD

Reverzní osmóza OSMOTROL 5FOI

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Úprava vody probíhá následovně:

 • 1. stupeň – mechanické čištění + dechlorace
 • 2. stupeň – odsolení na kompozitní membráně
 • 3. stupeň – dočištění na ionexové patroně

Funkce jednotlivých stupňů:

 • 1. stupeň – vinutá filtrační svíčka s aktivním uhlím zbavuje vstupní vodu mechanických nečistot, aktivního chlóru a organických látek
 • 2. stupeň – membrána reverzní osmózy (RO) modul odstraňuje soli, anorganické látky a bakterie
 • 3. stupeň – směsné ionexové lože zajišťuje zachycení zbývajících iontů

Model STANDARD – množství upravené vody 110 l/den


V případě připojení na chlorovanou vodu je nutné 1. stupeň osadit filtrační svíčkou CF na chlór. Reverzní osmózy dodáváme kompletní a připravené k připojení


Výjimečná záruka 3 roky na membrány reverzní osmózy

REVERZNÍ OSMÓZA OSMOTROL 5FOI – model SUPER

Model SUPER – množství upravené vody 190 l/den

REVERZNÍ OSMÓZA OSMOTROL 5FOI – model TURBO

Model TURBO – množství upravené vody 290 l/den


Příručka pro obsluhu a montáž

Uvedení stanice do provozu:

Zařízení instalujeme v blízkosti přívodu vody pomocí hmoždinek. Jednotlivé stupně jsou osazeny filtračními patronami na přání zákazníka, stanici je možno namontovat bez dalšího zasahování do filtračního zařízení. Přívod vody je osazen šroubením, po připevnění na stěnu a instalaci otevíracího kohoutu pomalu otevřete vstupní kohout a nechte stanici propláchnout 15–20 minut.


Důležitá upozornění:

Před prvním zpuštěním reverzní osmózy je nutné vyjmout z třetího stupně ionexovou patronu (pouzdro) s ionexovou naplní a nechat stanici proplachovat 3–5 hodin. V případě nedodržení tohoto postupu dojde ke zničení ionexové náplně.


Obsluha stanice:

 • 1. stupeň: Při provozu přístroje dochází k zanášení filtrační svíčky a tím ke snížení průtočnosti vody přes filtr, je proto nutné při snížení výkonu vyprodukované vody tuto svíčku vyměnit po cca 6–8 měsících
 • 2. stupeň: výměna membrány reverzní osmózy se provádí při trvalém poklesu výkonu upravené vody nebo při vyschnutí membrány
 • 3. stupeň: ionex mix se vyměňuje při překročení hodnoty kvality vody pro daný účel

Provoz zařízení lze přerušit, ale vždy v membráně reverzní osmózy musí být voda. Po opětovném spuštění přístroje je nutné přístroj propláchnout cca 15–20 minut.

Kompaktní osmozní zařízení OSMOTROL - K - O 40 - 280

OSMOTROL - K - O 40 - 280

Osmozní zařízení k odsolování pitné vody s jemnými – Composite-membránami, vysokotlaké čerpadlo , tři magnetické ventily, dva manometry pro čerpadlo a měření tlaku permeátu, elektronické mikroprocesorové řízení , předfiltr a řízení tlaku, programové řízení proplachu, zařízení je proplachováno permeátem – ochrana membrán, alarm , extra – spínač plnění surové vody. Zařízení vestavěno v nerezové skříni.


POZOR: u OSMOTROLU K zařízení nesmí být v surové vodě obsaženo železo, baryum, stroncium a mangan . Obsah křemičitanů může být max. 20 mg/l a nesmí být překročen.

Připojovací souprava – H : nutno přiobjednat – pro tvrdou vodu, která není předupravena změkčovcím zařízením. 60 my předfiltr, 5 my přefiltr pro osmozu,stabilizátor tvrdosti k odstranění vysrážení na membránách, příchytky pro uchycení na zeď, kulový uzavírací ventil, 3 flexibilní hadice L = 1000 mm, hadice odtokové vody, 1 manometr, odvzdušnění. Připojovací souprava – W: nutno přiobjednat - pro zařízení, kde je voda předem změkčena, obsahuje: 5 my jemný filtr,příchytky pro uchycení na zeď, kulový uzavírací ventil, 3 flexibilní hadice z nerezu, d = 1000 mm, hadice odtokové vody, 1 manometr.

Technická data:
 • el. připojení 230 V/50 Hz
 • vstup vody R 3/4", výstup permeatu R 3/4", připojení R 3/4"
 • výška 810 mm, hloubka 600 mm, šířka 300 mm
 • max.obsah soli 1500 mg/l. max. SDI 3,0
 • přívodní tlak 2,5–6 bar, teplota vody 5 °C–20 °C
 • odsolení 97 %–98 %, okolní teplota max. 30 °C
Typ OSMOTROL – K 40 100
výkon permeatu při 15 °C teploty vody l/h 40 100
Motorleistung Osmose kW 0,37 0,37
obsah nádrže l 9,5 9,5
číslo zboží OSMOTROL – K 410816 410820
Typ OSMOTROL – O 50 140 280
výkon permeatu při 15 °C teploty vody l/h 50 140 280
číslo zboží OSMOTROL – O 410703 410705 410710
číslo zboží připojovací souprava – H 428590
číslo zboží připojovací souprava – W 428570
číslo zboží náhradní části, 3 Kartuschen P, 3 filtr. vložky 60, 5 my. kroužky filtru 427500

Kompaktní osmozní zařízení OSMOTROL - M 240 - 420

OSMOTROL - M 240 - 420

Osmozní zařízení k odsolování pitné vody s jemnými Composite-membránami, vysokotlaké čerpadlo, dva magnetické ventily z nerezu, měřič průtoku permeatu a koncentratu, 5 µm jemný filtr a tři manometry – tlak čerpadla, permeátu a výstupu z filtru. Stabilizátor tvrdosti k odstranění vysrážení na membránách (v připojovací soupravě H). Elektronicky mikroprocesorově řízeno, tlaková zásobní nádrž a řízení tlaku, programové řízení proplachu, digitální ukazatel vodivosti, vestavěno v nerezovém krytu.


POZOR: u zařízení OSMOTROL – M nesmí být v surové vodě obsaženo železo, baryum, stroncium a mangan. Max. obsah křemičitanů nesmí překročit 20 mg/l.

Připojovací souprava H: nutno přiobjednat – pro tvrdou vodu, která není předupravena pomocí změkčovacího zař., stabilizátor tvrdosti, 60 my filtr, 5 my jemný filtr pro osmozu, připojovací souprava W: nutno přiobjednat – pro zařízení, kde je voda předem změkčena, 5 my jemný filtr, úchytky na připevnění na zeď , kulový uzavírací ventil, 3 flexibilní nerezové hadice d = 1000 mm, hadice odtokové vody, 1 manometer.

Technická data:
 • el. připojení 230 V/50 Hz
 • vstup vody R 3/4", výstup permeátu R 3/4", připojení R 3/4"
 • výška 700 mm, hloubka 600 mm, šířka IWK-G 600 mm
 • max. obsah soli 1500 mg/l. max. SDI 3,0
 • tlak 2,5–6 bar, teplota vody 5 °C–20 °C
 • odsolení 97 %–98 %, okolní teplota max. 30°
Typ OSMOTROL – M 240 360 420
výkon permeatu při 15 °C teploty vody l/h 240 360 420
výkon motoru kW 0,55 0,55 0,55
číslo zboží OSMOTROL – M 410917 410918 410919
číslo zboží OSMOTROL – M-V s rozdělovacím ventilem 410927 410928 410929
číslo zboží připojovací souprava – H 428590
číslo zboží připojovací souprava – W 428570
číslo zboží náhradní souprava, 3 vložky stabilizátoru , 3 filtr. vložky 60 my, 3 vložky 5 my, klíč 427500

Kompaktní osmotické zařízení OSMOTROL - G 260 - 450

OSMOTROL - G 260 - 450

K změkčování a odsolování pitné a užitkové vody zbavené manganu a železa, řízené dle průtoku vody. Jednotlivé nebo dvojité změkčovací zařízení, osmozní zařízení, membrány, vysoce výkonné vysokotlaké čerpadlo s přírubovým motorem, regulační část s jehlovým ventilem, dva magnetické ventily, průtokový měřič permeatu (na přání druhý průtokový měřič pro koncentrát), 5 my jemný filtr a dva tlakoměry pro tlak filtru a čerpadla. Elektronické mikroprocesorové zařízení k řízení změkčovacího osmozního zařízení dle množství, s úrovňovým řízením zásobníku, automatickým odtokovým programem v době klidu, digitální měřící zařízení, kontakt na měření mezních hodnot, úrovňové řízení, řízení dle mezních hodnot. Připojovací souprava OSMOTROL G – odvzdušnění, lapač nečistot, 2 flexibilní nerezové hadice, odtoková hadice, testomat tvrdosti odtokový ventil pro měkkou vodu, zvláštní uzávěr pro měkkou vodu. Všechny komponenty jsou umístěny v pojizdném rámu a krytu z ušlechtilé oceli. Zásobní nádrž a tlaková pumpa jsou již vestavěné. Na přání s mísícím ventilem.


Technická data:
 • el.připojení 230 V/50 Hz, 24 V/50 Hz
 • všechna připojení R 3/4"
 • výška 810 mm, hloubka 700 mm, šířka 900 mm
 • spotřeba soli při změkčení 40 kg, spotřeba soli na jednu regeneraci 2,6 kg
 • hydraulický tlak min. 3,0 bar, tlak surové vody max. 8 bar, teplota vody 5°C–20 °C
 • odsolení 98 %–99 %, max. obsah SiO2 v surové vodě 20 mg/l
Typ OSMOTROL – G 260 390 450
změkč. kapacita °dH 2 x 52 2 x 52 2 x 52
výkon permeatu při 15 °C teploty vody l/h 260 390 450
výkon motoru kW 0,55 0,55 0,55
číslo zboží OSMOTROL – G 426612 426615 426616
systémový rozdělovač 300290 300290 300290
připojovací souprava 424591 424591 424591
el. ukazatel množství soli 302007

Reverzní osmóza typ OSMOTROL - W 60 - 300

OSMOTROL - W 60 - 300

RO 60–300 je nástěnné zařízení.

Reverzní osmóza k odsolení změkčení pitné a užitkové vody. Zařízení je umístěno v nerezovém rámu. Vysokotlaké čerpadlo, osmózní modul v tlakové nádobě z nerezové oceli, regulační blok s magnetickými ventily, měřič průtoku permeatu a koncentrátu, tlakoměry, jištění při poklesu tlaku vstupní vody, filtr 5 my. Elektronické zařízení s digitálním ukazatelem, vypínač při překročení mezních hodnot, ukazatel provozních hodnot, kontrola tlaku a hladiny, automatický program proplachů po každém odběru.


Technická data:
 • el. připojení primární 230 V/50 Hz, sekundární 24 V/50 Hz
 • tlak vody min./max. 2 bar/6 bar, max. provozní tlak 9–12 bar
 • výška 810 mm, hloubka 700 mm, šířka 900 mm
 • výtěžnost 60 %–75 %,
 • hydraulický tlak min. 3,0 bar, tlak surové vody max. 8 bar, teplota vody 5°C–20 °C
 • teplota vody 5–20 °C
 • obsah soli v surové vodě max. 1500 mg/l, odsolení 97 %–98 %, blokovací index max. 3, max. obsah SiO2 v surové vodě 20 mg/l
Typ OSMOTROL – W 60 140 200 300
výkon permeatu při 15 °C teploty vody l/h 60 140 200 300
připojení čerpadla kW 0,37 0,37 0,55 0,55
připojení vody R" 3/4 3/4 3/4 3/4
připojení koncentrátu R" 3/4 3/4 3/4 3/4
připojení permeatu R" 3/4 3/4 3/4 3/4
výška mm 500 500 500 1200
šířka mm 500 500 500 500
hloubka mm 250 250 250 290
hmotnost kg 32 34 40 59
číslo zboží 410044 410046 410047 410049
připojovací souprava 424588
Dmychadla, úprava vody
Miroslav Nymburský
Bříza 44
503 12 Všestary - Bříza
Czech Republic
Mob.: +420 603 479 397
info@nymburskyhk.cz


Vytisknout stránku

Miroslav Nymburský, 2007. Všechna práva vyhrazena.