Změkčovací zařízení

Úvodní stránka  |  Elektronický obchod  |  Kontakt a mapa
Inovovali jsme e-shop
s dmychadly a
náhradními díly SECOH.

Úprava tvrdé vody – změkčovací zařízení

Změkčování je chemický proces, při kterém se zamění vápníkové a hořečnaté soli za neškodné soli sodné. Tvrdost vody určují sloučeniny vápníku a hořčíku. Hodnoty se vyjadřují v mmol/l nebo např. v dH německých stupních tvrdosti. Změkčování je požadováno při úpravě chladících, přídavných, napájecích a kotelních vod, ale také pro použití v průmyslu a gastronomii.

Metoda změkčování je založena na klasickém principu výměny iontu. Hmota na výměnu iontu je pevná zrnitá látka z umělé pryskyřice, ve které jsou obsaženy aktivní skupiny iontu. Tyto výměny mohou probíhat jen mezi ionty stejného náboje. Pro určení typu změkčovacího zařízení je určující celová tvrdost, kterou tvoří suma tvrdosti karbonátů a nekarbonátů.

Změkčovač vody FCE/FCEW 35–80

FCE/FCEW 35-80
 • plně automatické časově nebo dle průtoku vody řízené změkčovací zařízení pro změkčování pitné nebo užitkové vody zbavené železa a manganu
 • kabinetní nádrž, zvuková signalizace, tlaková nádrž z korozivzdorného materiálu z GFK s výměnnou pryskyřicí a solným sacím zařízením
 • pětipolohový centrálně řízený ventil z GFK s vestavěným rozdělovacím ventilem
 • FCE časově řízené s 12denním programem
 • FCE W řízeno vodoměrem
 • F = Fleck řídící ventil 5600/1600

Technické informace:
 • vstupní tlak min. 2 bar, tlak vody max. 8 bar
 • voda/okolní teplota 30 °C/40 °C
 • připojení surové/proplachové vody R 1" 12 mm, shodné s BKG připojovací soupravou
 • připojení primär 230 V/50 Hz, sekundär 12 V/24 V 50 Hz
 • systémový rozdělovač dle DIN 1988/EN 1717
Typ FCE 35 60 80
kapacita při plném odsolení do m³ × °dH 35 60 80
kapacita při úsporném odsolení do m³ × °dH 25 45 60
spotřeba soli při plném odsolení ca. kg 2,6 3,8 5,2
spotřeba soli při úsporném odsolení ca. kg 1,3 1,9 2,6
výměnná pryskyřice l 10 16 22
spotřeba soli ca. kg 40 80 80
jmenovitý výkon při 1,2 bar tlak. ztrát m³/h 1,7 1,8 1,9
krátkodobý nej. výkon při 3 bar tlak. ztrát m³/h 2,5 2,8 3,0

Změkčovač vody typ FCS 20

FCS 20
 • plně automatické časově nebo vodoměrem řízené změkčovací zařízení pro změkčování pitné nebo užitkové vody zbavené železa nebo manganu
 • kabinetní nádrž, zvuková signalizace, tlaková nádrž z korozivzdorného materiálu z GFK s výměnnou pryskyřicí a solným sacím zařízením
 • pětipolohový centrálně řízený ventil z GFK s vestavěným rozdělovacím ventilem
 • FCE časově řízené s 12denním programem
 • el. ukazatel spotřeby soli se zvukovou signalizací
 • F = Fleck řídící ventil 5600/1600
 • Připojovací souprava se zkládá z: jemný filtr MsA 3/4", 2 flex. hadice 1500 mm, odtoková hadice 1500 mm, testovací souprava na určení tvrdosti vody

Technické informace:
 • vstupní tlak min. 2 bar, tlak vody max. 8 bar
 • voda/okolní teplota 30 °C/40 °C,
 • připojení proplachu surové odtokové vody R 3/4" 12 mm, shodné s BKG připojovací soupravou
Typ 20
kapacita při plném odsolení do m³ × °dH 16
kapacita při úsporném odsolení do m³ × °dH 12
spotřeba soli při plném odsolení ca. kg 1,2
spotřeba soli při úsporném odsolení ca. kg 0,6
výměnná pryskyřice l 5
spotřeba soli ca. kg 25
jmenovitý výkon při 1,2 bar tlak. ztrát m³/h 1,2
krátkodobý nej. výkon při 3 bar tlak. ztrát m³/h 2,5
šířka mm 230
výška mm 620

Změkčovač vody FB, FBW 60–240

FB, FBW 60-240
 • plně automatické časově nebo počítačově řízené změkčovací zařízení pro změkčování pitné nebo užitkové vody zbavené železa a manganu
 • Kabinetní nádrž s vestavěnou laminátovou tlak.nádobou GFK včetně výměnné pryskyřice, solné sací zařízení, pětistupňový centrálně řídící ventil z GFK s rozdělovacím ventilem
 • el. ukazatel množství soli se zvukovou signalizací
 • FB časově řízený s 12denním programem
 • FB = zařízení se dvěma nádržemi se solnou nádrží
 • FBW s mech.vodoměrem a regenerací závislou na objemu

Technické informace:
 • vstupní tlak min. 2 bar, tlak vody max. 8 bar
 • voda/okolní teplota 30 °C/40 °C,
 • připojení proplachu surové odtokové vody R 3/4" 12 mm, shodné s BKG připojovací soupravou
 • el. připojení primární 230 V/50 Hz, sekundární 24 V/50 Hz
Typ FB 60 FB 80 FB 120 FB 180 FB 240
kapacita při plném solení m³ × °dH 60 80 120 180 240
kapacita při úsporném solení do m³ × °dH 45 60 90 120 160
spotřeba soli při plném solení do ca. kg 3,8 5,2 7,6 11,3 15
kapacita při úsporném solení do ca. kg 1,9 2,6 3,8 5,6 7,5
výměnná pryskyřice l 16 22 32 47 63
zásoba soli ca. kg 100 100 100 200 200
výkon při 1,2 bar tlak. ztrát m³/h 1,8 1,9 2,3 2,3 2,5
krátkodobý nej. výkon3 bar tlak. ztrát m³/h 2,8 3,0 3,2 3,2 3,5

Změkčovač vody FB, FBW 420–1400

FB, FBW 420-1400
 • plně automatické, dle průtoku vody řízené změkčovací zařízení pro změkčování pitné nebo užitkové vody zbavené manganu a železa
 • tlaková nádoba z korozivzdorného matriálu GFK s rozdělovacím systémem a výměnnou pryskyřicí
 • solná nádrž se síťovým dnem
 • pětistupňový řídící ventil z RG FB časověřízený s 12denním programem
 • FBW s mechanickým vodoměrem , regenerace závislá na objemu

Technické informace:
 • vstupní tlak min. 2 bar, tlak vody max. 8 bar
 • voda/okolní teplota 30 °C/40 °C
 • připojení surové vody FBW 420-1000 R 1 1/2", FB 1400 R 2"
 • připojení proplachové vody/hadice 32 mm, elektrická přípojka 230 V/50 Hz,
  (příslušenství odsolovací zařízení ), dle DIN 1988
Typ WDF 420 600 750 1000 1400
kapacita při plném solení do m³ × °dH 420 600 750 1000 1400
kapacita při úsporném solení do m³ × °dH 300 450 560 800 1050
spotřeba soli při plném solení ca. kg 25,2 36 46 60 84
spotřeba soli při úsporném solení ca. kg 12,6 18 23 30 42
Ionex. výměna pryskyřice l 105 150 188 250 350
spotřeba soli ca. kg 250 350 330 420 700
jm. výkon u zbytkové tvrdosti m³/h 4,0 6,0 7,5 10 14
nejv.výkon <= 0,5 °dH m³/h 6 9 12 12 19
průměr nádoby mm 361 411 460 559 600
výška nádoby mm 1650 1650 1650 1620 2200
průměr solné nádrže mm 860 860 1000 1000 1100

Změkčovač vody WFDK - SE 20–160

WFDK - SE 20-160
 • plně automatické akusticky řízené dvojité změkčovací zařízení, k odstranění železa a manganu z pitné a užitkové vody
 • kabinetní nádrž s dvěma tlakovými nádržemi z umělé hmoty zpevněné skelným vláknem, speciální vysoce výkonná ionexová pryskyřice, 2 řídící ventily ze skelným vláknem zpevněné s adapterem na druhé tlak. nádobě
 • el. programovatelné řízení, množství vody řízeno přes Woltman senzor, proporcionální rozdělovací ventil
 • příslušenství : By-Pass z umělé hmoty , připojovací souprava se zkádá z: 2 tlakových hadic z nerezu L=1000 mm , 3/4" připojení, odtoková hadice

Technické informace:
 • provozní tlak min. 2,5 bar,tlak vody max. 6 bar
 • max. voda/okolní teplota 40 °C/40 °C
 • připojení surové měkké vody R 3/4"
 • hadice proplachové vody 13 mm
 • el. připojení 230/24 V, 50 Hz
Typ WFDK-SE 20 50 60 80 120 160
kapacita při plném solení m³ × °dH 20 50 60 80 120 160
spotřeba soli při normálním solení kg 1,2 3,4 3,8 5,3 7,2 9,6
při úsporném solení kg 0,8 1,7 1,9 2,7 3,6 4,8
výměnná pryskyřice 2xl 5 14 16 22 30 40
spotřeba soli ca. kg 35 35 80 80 80 75
jmenovitý výkon při 0,8 bar tlak. ztrát m³/h 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6
výkon při zbytkové tvrdosti < 0,1 °dH m³/h 0,2 0,6 0,7 0,9 1,2 1,6
připojení surové-měkké vody R" 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Podrobnosti o úpravě tvrdé vody

Změkčování nebo-li demineralizace vody je chemický proces, při kterém se zamění vápníkové a hořečnaté soli za neškodné soli sodné. Tvrdost vody určují sloučeniny vápníku a hořčíku. Hodnoty se vyjadřují v mmol/l nebo °dH (německých stupních tvrdosti). Platí definice 1 mmol/l = 5,6 °N.

Tabulka tvrdosti vody
velmi měkká do 0,75 mmol/l
měkká od 0,75 do 1,5 mmol/l
středně tvrdá od 1,5 do 2,25 mmol/l
tvrdá od 2,25 do 4,5 mmol/l
velmi tvrdá od 4,5 do 9 mmol/l
extrémně tvrdá nad 9 mmol/l

Minimální obsah vápníku a hořčíku musí být ovšem zachován, pokud bude voda použita pro pitné účely. Pro užitkové účely musí být tvrdost vody co nejmenší. Vysoká tvrdost se projevuje zejména v rozvodech vytvářením vodního kamene, v myčkách, pračkách atd.

V průmyslových provozech, například u kotlů, musí být z vody zcela odstraněn
vápník a hořčík.

Změkčovací zařízení podlehájí evropským normám 89/336/EWG s elektromagnetickou snášenlivostí; k tomu příslušné trafo 24 V, 50 Hz odpovídající normám č 73/23/EWG.

Metoda změkčování v nabízených změkčovačích je založena na klasickém principu výměny iontů. Proplach a regenerace se provádí roztokem soli. Hmota na výměnu iontů je pevně zrnitá látka z umělé pryskyřice, ve které jsou obsaženy aktivní skupiny iontů. Proto má umělá pryskyřice schopnost vyměňovat anionty nebo kationty.

Při změkčování (výměna kationtů) bude probíhat např. výměna s ionty sodíku (Na+) a chloridu sodného (NaCl).

pro určení změkčovacího zařízení je určující celková tvrdost, kterou tvoří suma tvrdosti karbonátů a nekarbonátů.

Platí definice: 1 stupeň dH (1° dH) = 10 mg (CaO) = 0,178 mol/m

Jesliže 1 litr kationtové výměnné látky může přijmout 4° dH, tj. 40 mg/l CaO, tj. 0,714 mol/m, jedná se o velmi účinné změkčovací zařízení.

Příklad: celková tvrdost 20° dH, spotřeba vody 10 m/den

20° dH × 10 m = 200° dH × m

200° dH : 4° dH × m (výměnná kapacita pro 1 litr pryskyřice) = 50 litrů pryskyřice

Pro regeneraci bude potřeba 240 g soli (NaCl) na litr pryskyřice, tj. 12 kg na 10 m měkké vody.

BKG-změkčovací zařízení je kompletně vyrobené zařízení, které je podle velikosti sestaveno z jednotlivých komponentů. U zařízení do 280 dH je výměnná pryskyřice (v regenerovaném stavu) dodávána v nádrži. U ostatních typů je dodávána k doplnění na místě.

BKG-řídící systém je k dispozici pro jednotlivá nebo dvojitá zařízení. Je to elektronické zařízení naprogramované dle naměřených hodnot vstupní vody.

Použitelnost časově-, počítačově nebo přímo řízeného zařízení:
Kapacita zařízení musí vystačit minimálně na 24 hodin, to podmiňuje denně provádět regeneraci.

Použitelnost jednotlivého zařízení dle měření průtoku vody:
Vždy musíme brát ohled na to, že během regenerace, tj 90–120 minut neprobíhá změkčování vody. Všechny automatické, centrálně řízené ventily produkují během regenerace trvdou vodu. Jesliže potřebujeme mít stále k dispozici měkkou vodu, musíme u typové řady ASW 60-800 a ASW 900-4800 počítat s jedním membránovým ventilem. Musíme zabránit tomu, aby voda během regenerace pronikala ke spotřebiteli. Čidlo před reverzně osmotickým zařízením může zajistit, aby reverzní osmóza byla během regenerace zastavena. Lze zajistit, aby zásoby vystačily přes regeneraci.

Použitelnost dvojitého zařízení dle měření vody:
Kapacita musí být taková, aby byl zaručen nejméně 6–8hodinový provoz mezi dvěma regeneracemi. Rozhodující je také čas doplnění česrtvé vody a solí. Při provozu a reegeneraci musí být zajištěn minimální tlak 2,5 bar.

Dmychadla, úprava vody
Miroslav Nymburský
Bříza 44
503 12 Všestary - Bříza
Czech Republic
Mob.: +420 603 479 397
info@nymburskyhk.cz


Vytisknout stránku

Miroslav Nymburský, 2007. Všechna práva vyhrazena.